Άρειος Πάγος: Απόφαση-σταθμός για τα συναινετικά διαζύγια…

Άρειος Πάγος: Απόφαση-σταθμός για τα συναινετικά διαζύγια και την κοινή περιουσία

Με την υπογραφή συναινετικού διαζυγίου χάνεται οποιοδήποτε δικαίωμα των συζύγων να διεκδικήσουν ο ένας από τον άλλον μέρος της περιουσία…

Άρειος Πάγος: Απόφαση-σταθμός για τα συναινετικά διαζύγια και την κοινή περιουσία

Leave a Reply