Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλειαΔιαδικασία χορήγησης άδειας οπλοφορίας για ατομική…

Άδεια οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια

Διαδικασία χορήγησης άδειας οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια καθιέρωση ειδικών εξετάσεων από αρμόδια επιτροπή για τη χορήγηση ή την ανανέωση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *